Vandens tiekimo sistemos

Pasiūlysime racionaliausius vandens tiekimo sistemų sprendimus

Norint eksploatuoti požeminį vandenį, reikia įrengti vandens tiekimo sistemą, susidedančią iš gręžinio, siurblinės, gręžinio galvutės, vandens kėlimo įrangos (siurblio, vandens pakėlimo vamzdžių, elektros kabelio ir kt.), vandentiekio tinklų, slėgio palaikymo įrangos, valdymo ir apsaugos aparatūros.
Kai įrengiame gręžinius vienam namui, siurblinės galime ir neįrengti. Tokiais atvejais siurblius gręžiniuose montuojame specialaus adapterio pagalba, o gręžinio žiotys (viršus) uždengiame įvairiais dangteliais (aliumininiais, plastikiniais, guminiais ir pan.).
Mes tokių gręžinių žiotis uždengiame hermetiniu guminiu dangteliu su orlaidžiu ir specialia plienine galvute su užraktu. Tokia konstrukcija užtikrina, kad į gręžinį nepaklius teršalai, dangtelio nenuims pašaliniai asmenys, ant gręžinio atsitiktinai užvažiavus transporto priemonėms, nebus pažeista gręžinio konstrukcija.
Kai iš vieno gręžinio vanduo tiekiamas keliems namams ar statiniams, tenka projektuoti ir įrengti siurblines.
Visais atvejais sprendimą, kaip reikėtų įrengti vandens tiekimo sistemą, turi priimti techninio projekto rengėjas, t.y. projekto dalies vadovas.

Gręžinio siurblinėje galime montuoti valdymo įrangą, prijungti papildomų vartotojų

Pirmo pakėlimo vandentiekio siurblinės paskirtis yra apsaugoti gręžinio žiotis nuo galimos taršos ir patvankos bei palengvinti vandens tiekimo sistemos įrengimų montažą, priežiūrą ir remontą.
Siurblinės yra antžeminės ir požeminės. Siurblinės matmenys priklauso nuo joje montuojamos įrangos.
Siurblinei keliami šie pagrindiniai reikalavimai: joje turi būti įrengta ventiliacija, jinai turi būti hidroizoliuota, kad į šachtą nepatektų gruntinis vanduo ir paviršinės nuotėkos, turi būti išspręstas automatinis susirenkančių siurblinėje nuotekų išpumpavimas, turi būti užtikrintas automatinis siurblio maitinimo atjungimas, įvykus staigiam siurblinės užpylimui vandeniu ir t.t.

Gręžinio galvutės apsaugo nuo taršos

Gręžinio galvutės skirtos gręžinių žiočių uždengimui, vandens kėlimo įrangos (siurblio, vamzdžių, elektros kabelio, saugos lyno, vandens lygio matuoklės) sumontavimui į gręžinius ir vandens paskirstymui vartotojams. Jos montuojamos vandentiekio siurblinėse.

Gręžinio galvutės turi būti įrengtos taip, kad atitiktų aplinkosauginius ir higieninius reikalavimus, keliamus požeminių vandenų eksploatacijai iš gręžinių.Gręžinio galvutės konstrukcija turi užtikrinti požeminių vandenų apsaugą nuo taršos, t.y. jos turi būti hermetiškos. Per jas į gręžinius neturi pakliūti lietaus, sniego tirpsmo vandenys, sliekai, varlės ir kiti teršalai, kurie gali pakenkti požeminiams vandenims, o tuo pačiu ir žmonių sveikatai. Gręžinių galvučių konstrukcija turi būti tokia, kad būtų galima paimti vandens mėginius cheminei ir bakteriologinei analizėms, išmatuoti vandens lygį gręžiniuose, gręžinių našumą.

Mūsų specialistų inžineriniai sprendiniai užtikrins Jūsų ramybę

Mes montuojame gręžinio galvutes, kurių konstrukcijoje yra įrengtas apsauginis vožtuvas, apsaugantis vandens tiekimo sistemą nuo per didelio slėgio.
Eksploatuojant gręžinį, kartais pasitaiko, kad sutrinka valdymo ir apsaugos aparatūros darbas. Vandens slėgį pakėlus iki maksimalaus sureguliuoto lygio, valdymo aparatūra siurblio neatjungia ir jis slėgį kelia toliau. Per didelis slėgis gali sukelti rimtas vandens tiekimo sistemos avarijas, t.y. jungiamoji ir uždaromoji armatūra gali pradėti praleisti vandenį, gali plyšti vamzdynai ir t.t.. Avarijos metu, užliejus patalpas bei jose esančius įrengimus, gali būti padaromi didžiuliai nuostoliai. Esant apsauginiam vožtuvui ir įvykus tokiam gedimui, vožtuvas atsidaro ir siurblio pumpuojamas vanduo pakliūna atgal į gręžinį. Vartotojas neturi vandens, tačiau išvengia galimų nuostolių.
Mes gręžinių galvučių konstrukcijoje įrengiame orlaidžius, kad dėl gręžinio vamzdžių kolonoje kintančio slėgio (dėl vandens lygio svyravimų) neįvyktų hidrauliniai smūgiai, kurie gali pažeisti ar net suplėšyti gręžinio uždarymo galvutę bei kitus vandens tiekimo sistemos elementus.

Mes teisingai parinksime siurblius ir Jūs nepritrūksite vandens

Siurblių paskirtis yra pakelti vandenį iš gręžinio ir paduoti jį per vandentiekio tinklus vartotojams. Požeminis vanduo iš gręžinio eksploatuojamas dažniausiai giluminiais siurbliais. Atskirais atvejais, kai gręžinyje vandens lygis slūgso 6-8 m gylyje arba aukščiau, galima naudoti išcentrinius siurblius.

Siurblio parinkimas požeminio vandens eksploatacijai yra labai svarbus momentas

Teisingas siurblio parinkimas apsprendžia vandens tiekimo sistemos darbo efektyvumą, išvengiama siurblio (o tuo pačiu slėgiminės, valdymo ir apsaugos aparatūros) permontavimo ateityje dėl nekvalifikuoto jo parinkimo. Parenkant siurblius būtina atsižvelgti į:

  • gręžinio našumą, statinį ir dinaminį vandens lygį gręžinyje, vandens lygio žemėjimą laike;
  • vandens poreikį gėrimui, buičiai, žolynų laistymui (rankiniam ar automatiniam), ar bus ateityje tiekiamas vanduo kitiems vartotojams;
  • slėgį, reikalingą vandentiekio tinkluose;
  • slėgio nuostolius vamzdynuose, jungiamojoje ir uždaromojoje armatūroje, vandens filtruose (jeigu juos numatoma montuoti) ir kt.;
  • vandens filtrų (jeigu jie bus) prasiplovimui reikalingą vandens kiekį.

Turėdami reikalingą informaciją, nustatome siurblio našumą ir vandens kėlimo aukštį (slėgį). Pagal šiuos parametrus iš siurblių darbo grafikų (lentelių), atsižvelgdami į siurblio variklio darbo naudingo veikimo koeficiento kreivę, parenkame reikalingą siurblį.

Renkant siurblius būtina atkreipti dėmesį į gręžinio eksploatacinės kolonos ir siurblio diametrus (siurblys gali netilpti į gręžinį arba blogai bus aušinamas jo variklis), elektros kabelių skerspjūvius, slėgiminę, valdymo ir apsaugos aparatūrą, siurblių ir jų variklių gamintoją.
Siurblius į gręžinius montuojame įvairaus diametro PE, PVC, nerūdijančio plieno ir kt. vamzdžiais.
Esant didesniam gręžinio našumui, į vieną gręžinį montuojame du siurblius, t.y. panaudojant vieną gręžinį įrengiame dvi, nepriklausomas viena nuo kitos, vandens tiekimo sistemas. Dviejų siurblių montavimas į vieną gręžinį ypač efektyvus, kai vienas siurblys tiekia vandenį geoterminio šildymo sistemai (šilumos siurbliui), o kitas – buitinėms reikmėms arba kai reikalingi labai skirtingo našumo siurbliai. Pvz.: buitinėms reikmėms reikia mažo našumo siurblio, o priešgaisrinių rezervuarų užpildymui galingo siurblio. Toks vandens tiekimo sistemų įrengimų būdas pasiteisina ir tada, kai du vandens vartotojai nori būti nepriklausomi vienas nuo kito arba vienas pageidauja įsirengti hidroforinę vandens tiekimo sistemą (dėl pigumo), o kitas – pastovaus slėgio vandens tiekimo sistemą (dėl komforto). Dviejų siurblių montavimui į vieną gręžinį naudojame spec. dvigubus adapterius arba specialias gręžinių galvutes, gaminamas mūsų dirbtuvėse.