GRĘŽINIAI

Mūsų įmonėje dirba 6 gręžimo brigados, kurios gali gręžti vandens gręžinius individualiems užsakovams ir įvairioms įmonėms (statybos, pramonės, viešojo vandens tiekimo). Mūsų turimi nuosavi gręžimo agregatai leidžia įrengti įvairaus gylio ir našumo vandens gręžinius.

Būtini leidimai gręžiniui

Vandens gręžinių įrengimą reglamentuoja LAND 4-99 “Gręžinių vandeniui tiekti projektavimo ir įrengimo tvarka”. Statybos įstatymas netaikomas nustatant žemės gelmių naudojimo paskirties statinių reikalavimus.
Leidimas vandens gręžiniui įrengti yra nustatyta tvarka suderintas gręžinio projektas.

Profesionaliai įrengiame įvairių dydžių vandens gręžinius

Dažniausiai įrengiamų gręžinių charakteristikos:

 

Eksploatacinės vamzdžių

kolonos skersmuo

Gręžinio gylis,

m

Gręžinio našumas,

m3/val.

DN 125

30-250

iki 5

DN 140

30-250

iki 10

DN 165

30-250

iki 15

DN 195

30-250 ir daugiau

20-40

DN 225/250/280

30-250 ir daugiau

daugiau 40

 

Atliekame gręžinio žvalgomąjį gręžimą ir geofizinius tyrimus

Įrengdami gręžinį I-me etape iki projektinio gylio atliekame žvalgomąjį gręžimą  ir geofizinius tyrimus. Pagal geofizinio tyrimo duomenis nustatome gręžinyje esančių vandeningų sluoksnių slūgsojimo gylį, parenkame užsakovo poreikius tenkinantį vandeningą sluoksnį ir nustatome tikslų gręžinio filtro ilgį bei jo nuleidimo gylį.Gręžinio geofizinis tyrimas įgalina identifikuoti visus, kad ir nedidelio storio, bet eksploatavimui tinkamus, vandeningus sluoksnius, kurie gręžimo metu gali likti nepastebėti.

Gręžinių konstrukcija

Gręžinių konstrukciją (skersmenį, vienkolonę ar teleskopinę) parenkame pagal užsakovo pageidaujamą išgauti vandens kiekį ir įvertinę konkrečios vietovės geologines – hidrogeologines sąlygas

Gręžinio konstrukcija priklauso nuo fizinių – mechaninių gręžiamų uolienų savybių, vandeningo sluoksnio uolienų struktūros ir jo hidrogeologinių charakteristikų, reikalaujamo išgauti vandens kiekio bei numatomos vandens kėlimo įrangos.
Gręžinio viršutinė dalis yra vadinama žiotimis, požeminė dalis – gręžskylė, o jo dugnas kirtaviete. Gręžinio sienelės tvirtinamos apsauginiais vamzdžiais. Vienkolonė gręžinio konstrukcija – kai į gręžskylę nuleidžiami apsauginiai vamzdžiai kartu su filtru. Teleskopinė gręžinio konstrukcija – kai į gręžskylę nuleidžiami apsauginiai vamzdžiai, o po to mažesnio diametro filtrinė kolona.
Šiuo metu daugumoje įrenginėjami vienkolonės konstrukcijos gręžiniai. Tokia konstrukcija leidžia gręžinius įrengti žymiai greičiau. Esant sudėtingoms hidrogeologinėms sąlygoms ar norint išgauti didelius kiekius vandens įrengiami tik teleskopinės konstrukcijos gręžiniai. Gręžinių apsauginiai vamzdžiai apipilami specialia medžiaga Campactonit (molio granulės) arba cementuojami. Tai reikalinga, kad būtų izoliuoti vandeningi sluoksniai, iš kurių bus išgaunamas vanduo, nuo galimai užterštų aukščiau esančių vandeningų sluoksnių.

Gręžinio filtrą parenkame taip, kad jis užtikrintų reikiamo vandens kiekio pritekėjimą ir kuo ilgiau tarnautų

Kai kuriose Lietuvos vietovėse yra plyšiuotosios uolienos ir ten galime įrengti gręžinius be filtrų. Tačiau dažniausiai įrengiame vandens gręžinius su filtrais (dažniausiai plyšiniais filtrais). Filtrus apipilame paskaičiuotos frakcijos (pagal konkrečios vietovės geologines – hidrogeologines sąlygas) sijotu ir plautu žvyru.

Vandens švarumą ir tyrumą lemia požeminio vandens sudėtis, kuri įvairiose Lietuvos vietovėse yra skirtinga. Kai išgaunamas vanduo turi elementų, kurie blogina vandens vartojamąsias savybes, tuomet pagerinti jo sudėtį gali tik specialus vandens paruošimas (filtravimas). Išgaunamo vandens kokybė taip pat priklauso ir nuo gręžinį įrengiančių specialistų patirties, nes tik profesionalai gali įrengti visus griežtus gręžinių įrengimo techninius reikalavimus atitinkantį gręžinį.

Gręžinio filtrą parenkame taip, kad jis užtikrintų reikiamo vandens kiekio pritekėjimą ir kuo ilgiau tarnautų

Priklausomai nuo vandeningo sluoksnio uolienų struktūros gręžiniai būna su filtrais arba be jų. Požeminiai vandenys befiltriniais gręžiniais eksploatuojami pagrinde iš kietų, plyšiuotų, kaverningų uolienų (dolomitų, klinčių ir pan.) Nepatvarios vandeningų sluoksnių uolienos (smėlis, žvirgždas ir kt.) tvirtinamos įvairios konstrukcijos filtrinėmis kolonomis. Filtrinės kolonos konstrukcija ir matmenys parenkami atsižvelgiant į hidrogeologines sąlygas, vandeningo sluoksnio našumą ir gręžinio eksploatacijos režimą.
Dažniausiai naudojami plyšiniai filtrai (dėl jų pigumo). Kai reikia išgauti didelius kiekius vandens, naudojami profiliniai filtrai (PVC arba nerūdijančio plieno „Džonson“). Gręžiniai su tokiais filtrais yra efektyviausi ir ilgaamžiškiausi, tačiau ir brangiausiai kainuojantys.
Filtrai apipilami paskaičiuotos frakcijos (pagal konkrečios vietovės geologines – hidrogeologines sąlygas) sijotu ir plautu žvyru.

Nustatome gręžinio hidrogeologinius parametrus

Įrengus gręžinį (nuleidus filtrinę koloną, befiltriniuose gręžiniuose nuleidus apsauginius vamzdžius ir pergręžus kietas uolienas) atliekamas gręžinio išpumpavimas. Jo paskirtis nustatyti gręžinio hidrogeologinius parametrus ir hidrochemines charakteristikas, padidinti gręžinio našumo ir paruošti jį eksploatavimui. Išpumpavimo metu iš vandeningo sluoksnio porų ir plyšių pašalinamos smulkios smėlio, molio ir gręžimo metu susidariusias smulkesnės dalelės. Kuo geriau išvalomos iš vandeningo sluoksnio tokios dalelės, tuo didesnės ir pastovesnis būna gręžinio eksploatacinis vandens debitas. Išpumpavimas iš gręžinio atliekamas erliftu arba siurbliu su debitu 1,2 – 1,5 karto didesniu negu planuojama eksploatuoti. Pagal išpumpavimo duomenis nustatomas gręžinio debitas (iš gręžinio gaunamas vandens kiekis per laiko vienetą), dinaminis vandens lygis (eksploatavimo metu pažemėjęs požeminių vandenų lygis), statinis vandens lygis (natūralus nusistovėjęs požeminių vandenų lygis gręžinyje) ir vandens lygio pažemėjimas (skirtumas tarp statinio ir dinaminio vandens lygių). Šios charakteristikos reikalingos parenkant vandens pakėlimo įrangą, stebint gręžinio darbo režimą, nustatant gręžinio gedimo priežastis, jo remontui ir kt.

Naudojame aukštos kokybės, specialiai kiekvienam gręžiniui parinktas medžiagas

Gręžinių įrengimui naudojame apsauginius vamzdžius, kurie pagaminti iš PVC-U (polivinilchloridiniai) pagal DIN 4925:

 • iki 70 m. gylio PN10 slėgio klasės;
 • nuo 70 m. iki 150 m. gylio PN16 slėgio klasės;
 • nuo 150 m. gylio PN25 slėgio klasės;
 • sluoksnių izoliavimui naudojame specialią medžiagą Compactonit (molio granules) arba cementą.

Išduodame gręžinio pasą

Užsakovui perduodamame gręžinio pase pateikiama:

 • gręžinio geologinių sluoksnių aprašymas;
 • gręžinio konstrukcija;
 • gręžinio hidrogeologinių parametrų (būtinų giluminio siurblio parinkimui ir sumontavimo gylio nustatymui) reikšmės;
 • požeminio vandens bendrosios cheminės analizės ir geležies koncentracijos tyrimo protokolai;
 • geofizinio tyrimo (elektrokarotažo) duomenys;
 • gręžinio saugaus eksploatavimo ir priežiūros instrukcija.

Užsakovui taip pat įteikiame nustatytos formos gręžinio pasą, įregistruotą Lietuvos geologijos tarnybos valstybiniame žemės gelmių registre. Šis pasas yra leidimas naudoti gręžinį, jeigu iš jo imama iki 10 m³/d vandens. Imant daugiau 10m³/d vandens privaloma iš Aplinkos ministerijos RAAD gauti gamtos išteklių naudojimo leidimą.

Remontuojame gręžinius

Pagrindiniai gręžinio gedimo požymiai yra vandens debito sumažėjimas, smėlio pasirodymas ir vandens kokybės pablogėjimas.
Vandens debitas gali sumažėti dėl arti esančių kitų gręžinių poveikio, negiliai slūgsančiuose vandeninguose horizontuose – dėl melioravimo-drenavimo darbų arba nuo sezoninių atmosferinių kritulių kiekio svyravimų. Vanduo gali nutekėti per apsauginių vamzdžių kolonos defektus į kitus vandeningus horizontus. Visais šiais atvejais pažemėja vandens lygis, todėl vandens pakėlimo siurblys negali dirbti pilnu pajėgumu (pradeda dirbti “sausoje eigoje”).

 • Atsiradus gedimams filtrinės kolonos darbinėje dalyje, gręžinio debitas dažniausiai sumažėja, nes susidariusios nuosėdos mažina filtro pralaidumą. Ilgai eksploatuojant, filtras gali užakti. Cheminių procesų metu filtro tinklelyje, karkase ir apie filtrą susidaro nuosėdos, kurios apsunkina vandens pritekėjimą į gręžinį. Ypatingai greitai užsikemša filtras, eksploatuojant vandeningą horizontą, sudarytą iš smulkiagrūdžių molingų smėlių. Molingos dalelės per filtrą patenka į gręžinį. Dalis jų kartu su vandeniu išnešama į viršų, o dalis nusėda filtrinėje kolonoje. Palaipsniui nusėdusios nuosėdos užpildo visą filtrinę koloną. Smėlis gali patekti į gręžinį pro tarpą, esantį tarp darbinės ir filtrinės kolonų, kada išplaunamas užvamzdinis tamponavimas.
 • Gręžinys gali sugesti ir tuo atveju, kai iš jo staiga pradedama siurbti vandenį žymiai didesniais kiekiais, t.y. kada pažeidžiamas nustatytas siurblio darbo režimas. Tokiu būdu suardomas apie filtrinę koloną esantis natūralus filtras (išrūšiuoto smėlio, žvyro sluoksnis), susidaręs parengiamojo išpumpavimo ir eksploatavimo eigoje, ir vanduo iš gręžinio gaunamas su smėliu.
 • Vandens debitas gali sumažėti ir befiltriniame gręžinyje, kada gręžskylė užgriūva arba užnešama nuosėdomis. Esant apsauginei vamzdžių kolonai arba jos antgalinei movai blogai užcementuotoms (užtamponuotoms), nuosėdos į befiltrinį gręžinį dažniausiai patenka iš kitų aukščiau slūgsančių sluoksnių.
 • Dažnai gręžinys nustoja dirbęs, blogai jį prižiūrint, kai į gręžinį primėtoma akmenų, geležies gabalų ir kitų daiktų.
 • Vandens kokybė pablogėja, kai vanduo cheminiu ir bakteriologiniu būdais yra užterštas.
 • Cheminis užteršimas daugumoje atvejų būna pertekėjus vandenims iš kitų vandeningų horizontų.
 • Bakteriologinį užteršimą pagrindinai sukelia bloga gręžinio sanitarinė priežiūra.

Savininkas, pastebėjęs gręžinio gedimus, privalo nedelsiant sustabdyti jo darbą ir informuoti gręžinį įrengusią įmonę. Įmonė nustato gedimo priežastis ir atlieka jo remontą. Garantiniu laikotarpiu įmonė remontą atlieka savo sąskaita (jei nėra savininko kaltės), o pogarantiniu laikotarpiu – sudariusi darbų sąmatą ir sutartį su savininku. Jeigu, panaudojus esamus gręžinio atstatymo būdus, teigiamų rezultatų nepasiekiama, gręžinys pergręžiamas iš naujo. Pergręžus gręžinį, senasis gręžinys likviduojamas (LAND 4-99).

Plyšinis vandens gręžinio filtras. Skvarbumas 4% – mažai efektyvus, populiariausias

Tinklinis vandens gręžinio filtras. Skvarbumas 14% – tinka visur

Profilinis PVC vandens gręžinio filtras. Skvarbumas 20%

Nerūdijančio plieno vandens gręžinio filtras “Džonson”. Skvarbumas >20%

Gręžinio gręžimo kaltai