Vandentiekio ir nuotekų projektavimas

Mes rengiame šiuos projektus:

  • gręžiniai geriamam vandenui, šildymui vandeniu ir geoterminiam šildymui

  • buitinių nuotekų valymo įrenginiai, naftos gaudyklės

  • lauko ir vidaus vandentiekis

  • lauko ir vidaus nuotekynė

Vandenvietėms nustatome sanitarinės apsaugos zoną griežto režimo ir apribojimų juostas ir atliekame požeminio vandens išteklių aprobavimą.

Dokumentai, kuriuos turėsite mums pateikti:

  • prisijungimo sąlygas arba savivaldybės institucijos išduotą raštą;

  • nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinančius dokumentus;

  • galiojančią topografinę geodezinę nuotrauką su projektuojamais arba esamais statiniais, arba sklypo planą su esamais statiniais;

  • projektavimo užduotį.

Prisijungimo sąlygas ir savivaldybės raštą, Jūsų įgalioti, galime gauti ir mes.

 

Požeminio vandens gavybos gręžinio projektas, neatsižvelgiant į gręžinio gylį ir planuojamą imti vandens kiekį, rengiamas visiems gręžiniams.

Gręžinių projektai rengiami pagal LAND 4 -99 (2015-10-28)

Geoterminių gręžinių techninis projektas rengiamas visiems geoterminiams gręžiniams, nepriklausomai nuo reikalingos šildymo galios.

Geoterminių gręžinių projektai rengiami vadovaujantis „Geoterminių gręžinių projektavimo, įrengimo ir likvidavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR aplinkos minstro 2015-04-03 įsakymu Nr. D1-273