PRANEŠIMAS APIE EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Artva“ valdyba nutarė 2024 m. balandžio 26 d. 13 valandą bendrovės patalpose sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. audito išvadų paskelbimas;
  2. bendrovės 2023 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  3. bendrovės grynojo pelno (nuostolio) paskirstymas;
  4. audito įmonės rinkimai;
  5. audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;

 

Akcininkai pradedami registruoti 2024 m. balandžio 26 d. 12:30.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8~5 2133819.

 

Su susirinkimo nutarimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai galės susipažinti nuo 2024 m. balandžio 12 d. 519 kabinete.

Darbotvarkės klausimais galėsite balsuoti raštu, jei asmeniškai kreipsitės dėl išankstinio balsavimo biuletenio išdavimo.

 

 

UAB „Artva“ valdybos pirmininkas Jonas Samajauskas