Buitinių nuotekų šalinimo sistemos

Vietovėse, kur individualių gyvenamųjų namų ar jų kvartalų, sodybų ar poilsinių nėra galimybės prijungti prie centralizuotų nuotekų šalinimo tinklų, buitinių nuotekų tvarkymą sprendžiame, įrengdami nuotekų kaupimo rezervuarus arba vietinius biologinio valymo įrenginius.
Buitinių nuotekų šalinimo būdą numatome techninio projekto, kuris yra privalomas, rengimo metu. Pagal sklypo topografinės nuotraukos ir hidrogeologinių tyrimų duomenis nustatome gruntinio vandens lygį, grunto sudėtį (molingas ar smėlingas), parenkame optimalų buitinių nuotėkų šalinimo sistemos variantą.

 

Nuotekų kaupimo rezervuarai

Nuotekų kaupimo rezervuarus įrengiame ten, kur nėra galimybių išvalytas (biologinio valymo įrenginių pagalba) nuotėkas išleisti į griovį, paviršinio vandens telkinį ar gruntą (jeigu molingas gruntas arba aukštas gruntinių vandenų lygis).
Kaupimo rezervuarus įrengiame iš surenkamųjų gelžbetoninių elementų, plastmasinių (stiklo pluošto, polipropileno) talpų. Galime montuoti ir specialiai paruoštas plieninės talpas.
Pagrindiniai reikalavimai nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimui yra patikima rezervuarų hidroizoliacija, natūralus vėdinimas ir patogus privažiavimas išsiurbti ir išvežti rezervuarų turinį.
Tinkamai įrengti ir gerai eksploatuojami kaupimo rezervuarai nedaro neigiamo poveikio aplinkai.
Kai kaupimo rezervuarai yra nesandarūs arba be dugnų, vyksta nuolatinis nuotėkų skystosios dalies sunkimasis į gruntą ir kartu į požeminius vandenis, kurie užteršiami

Kai sklype yra įrengtas šachtinis šulinys ar nedidelio gylio gręžinys, tokios taršos poveikis tampa pavojingas žmogaus sveikatai

Tokiais atvejais ypač aktualu išlaikyti normatyviniuose dokumentuose nurodytus atstumus nuo visų rūšių statinių, o atskirais atvejais būtina atlikti taršos poveikio modeliavimą ir skaičiavimus.
Apytikriai vieno žmogaus į kaupimo rezervuarą patenkantys nuotekų kiekiai sudaro apie 3-4 m3 per mėnesį. Mes individualiems gyvenamiesiems namams dažniausiai statome 8-10 m3 talpos, vienos, dviejų arba trijų kamerų nuotėkų kaupimo rezervuarus. Juose įrengiame signalizaciją, pranešančią apie susikaupusių nuotėkų lygį.

Nuotekų biologinio valymo įrenginiai

Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginius projektuojame, atsižvelgdami į susidarančių nuotekų kiekį ir išvalytų nuotekų išleidimo vietą (prioriteto tvarka):

  • išleidimas į paviršinius tekančio vandens telkinius (upes, kanalus, melioracijos griovius ir pan.);
  • išleidimas į gruntą (infiltracija, išlaistymas);
  • išimtinais atvejais išleidimas į paviršinius stovinčio vandens telkinius. Šiuo atveju projekte turi būti apskaičiuojami priimtini taršos lygiai konkrečiam telkiniui.

Individualiems gyvenamiesiems namams optimaliausias variantas (nesant sklypo teritorijoje paviršinio tekančio vandens telkinio) įsirengti valymo įrenginius su išvalytų nuotekų išleidimu į gruntą.
Mes buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginius statome su išleidimu į gruntą per infiltracijos šulinius. Infiltracijos šulinius statome iš gelžbetoninių perforuotų žiedų (diametras 2m), kurių viduje suformuojama įkrova iš atitinkamos frakcijos plauto smėlio, žvyro, skaldos. Įrengus mažesnio diametro šulinius, jų neperforavus ar netinkamai suformavus įkrovą, dėl įkrovos kolmatacijos sutrumpėja infiltracijos šulinio tarnavimo laikas.
Statant nuotekų valymo įrenginius su išleidimu į gruntą per infiltracijos drenas (perforuotus vamzdžius), būtina žinoti, kad ateityje, užsikalmatavus (užsiteršus) drenoms ir po jomis esančiam gruntui, reikės jas perkloti iš naujo, t.y. atlikti didelius žemės kasimo darbus. Infiltracijos drenų atstatymas, panaudojant hidrodinamines mašinas ar spec. reagentus, mažai efektyvus.

Projektuojant ir statant nuotekų šalinimo įrenginius, reikia įvertinti įvairias aplinkybes

Vietovėse, kur individualiems namams statomi valymo įrenginiai, dažniausiai vanduo yra tiekiamas iš gręžinio. Reikalinga žinoti, kad gręžinių vanduo turi padidintus ištirpusios geležies, mangano kiekius, padidintą kietumą. Kai name įrengiami vandens filtrai, kuriems prasiplauti naudojamas kalio permanganatas, druska, jie veikia valymo įrenginiuose esančias ir nuotekas skaidančias bakterijas. Be to, įsirengus vandens filtrus padidėja suvartojimo vandens kiekiai, nes vanduo papildomai naudojamas filtrams praplauti. Tai taip pat turi poveikį nuotėkų valymo įrenginiams. Apie filtrų statymą reikia perspėti nuotėkų įrenginius prižiūrinčią įmonę, kad ši atliktų tam tikras korekcijas.

Nuotekų siurblinės

Nuotėkų siurblinės skirtos buitinių ir gamybinių nuotekų perpumpavimui. Jas dažniausiai montuojame nuotėkų perpumpavimui iš patalpų, esančių žemesniame lygyje nei kanalizacijos tinklai. Siurblinės statome iš gelžbetonio elementų arba plastmasinių (stiklo pluošto, polipropileno) talpų.
Nuotekų surinkimui iš tualetų, plautuvių, praustuvų, dušų, skalbimo mašinų ir pan. bei jų perpumpavimui į kanalizacijos tinklus, montuojame mažų gabaritų siurblines. Šių siurblinių talpa svyruoja nuo 20l iki 500l.
Siurblinėse montuojame įvairaus tipo fekalinius siurblius. Juos parenkame pagal susidarančių nuotėkų rūšį.