Siurblių valdymo įranga

Vandens tiekimo sistemose siurbliai užtikrina vandens padavimą ir slėgį. Slėgis palaikomas ir reguliuojamas vandentiekio bokštais (įrengus lygio daviklius, elektrokontaktinius monometrus ir pan.), hidroforais (su slėgio rėlėmis) arba dažnio keitikliais (su slėgio davikliais)

Vis populiaresnės tampa bebokštės vandens tiekimo sistemos

Šiuo metu dažniausiai įrengiamos bebokštės vandens tiekimo sistemos su hidroforais arba dažnio keitikliais. Jos padeda išvengti vandens užsistovėjimo ir užsiteršimo (ypač bakteriologinio), sumažina sistemos gabaritus.
Vandens tiekimo sistemose su hidroforais, siurblio įjungimą ir išjungimą reguliuoja slėgio rėlė per siurblio apsaugos pultą. Hidroforai tarnauja kaip hidroakumuliaciniai indai.
Įrengiant hidroforines vandens tiekimo sistemas labai svarbu nustatyti hidroforų talpos dydį. Parinkdami hidroforus atsižvelgiame į siurblių našumą, siurblių variklių leistino įsijungimo – išsijungimo dažnumą (kartais per valandą) ir slėgio ribas, nustatomas slėgio rėlės pagalba.

Netinkamai parinkus hidroforus, yra gadinami siurbliai

Hidroforinės vandens tiekimo sistemos reikalauja pastovios priežiūros. Būtina nuolat tikrinti oro slėgį hidrofore (jo trūkstant – pripūsti), periodiškai jį plauti ir hidrauliškai išbandyti, valyti slėgio rėlės kontaktus ir kt. Tinkamai neprižiūrint, siurblys pradeda dažnai junginėtis ir visa vandens tiekimo sistema dirba netinkamu režimu. Dėl dažno junginėjimosi ir sukeliamų hidraulinių smūgių, gadinamas siurblio variklis, namuose esantys įrengimai. Pagrindinis hidroforinės vandens tiekimo sistemos trūkumas – ryškūs slėgio svyravimai.

Išvengti šių problemų galima įrengiant siurblių valdymą su dažnio keitikliais

Vandens tiekimo sistemos, kur siurbliai valdomi dažnio keitiklių (su slėgio davikliais) pagalba, yra ypač efektyvios esant netolygiam vandens vartojimui (gyvenamųjų namų kvartalai, sodininkų bendrijos, gyvenvietės). Dažnio keitiklių panaudojimas padeda išspręsti daugelį problemų, susijusių su vandens tiekimu:

 • užtikrinamas pastovus norimas slėgis, keičiantis vandens vartojimui (nėra ryškių slėgio svyravimų);
 • išvengiama hidraulinių smūgių (siurblys paleidžiamas ir stabdomas tolygiai per tam tikrą laiką);
 • optimizuojamas vandens padavimas vartotojams (siurblys dirba tik tokiu pajėgumu, kokio reikia vartotojams);
 • vandentiekio sistema tampa kompaktiška, užimanti nedaug vietos);
 • patikimesnė siurblių variklių apsauga ir darbas.

Šiuo metu rinkoje siūlomi įvairių techninių charakteristikų dažnio keitikliai. Rekomenduotina rinktis tokius dažnio keitiklius, kurie tenkina šiuos pagrindinius reikalavimus:

 • dažnio keitiklio nominali srovė yra didesnė arba lygi siurblio variklio srovei;
 • dažnio keitiklis turi „miego“ funkciją, t.y. kai nėra vandens vartojimo, siurblys nedirba ir nevartoja elektros energijos;
 • dingus maitinimo fazei, dažnio keitiklis išėjime „išduoda“ 3 fazes, sumažindamas atiduodamus galingumus, t.y. dažnio keitiklis nepilnu pajėgumu gali dirbti su dviem fazėm;
 • dažnio keitiklyje yra sumontuotas RFI filtras, neleidžiantis prasiskverbti į elektros maitinimo tinklus įvairiems trukdžiams, kurie trikdo kitų prietaisų darbą;
 • dažnio keitiklis turi automatinį ventiliatorių, seka aplinkos temperatūrą ir jai viršijus leitinas ribas sustabdo savo darbą, o nukritus – įsijungia;
 • dažnio keitiklis turi apsaugoti siurblio variklį nuo trumpo sujungimo, perkrovimo srovių, fazės dingimo, neleistinos trifazės įtampos asimetrijos ir kt.;
 • yra pilnai sukomplektuotas ir paruoštas darbui gamykloje.

Siurblių valdymo sprendimai individualiems vartotojams

Individualiems gyvenamiesiems namams montuojame pastovaus slėgio vandens tiekimo sistemas SQE (gamintojas „Grundfos“, Danija). Tai šiuolaikinė, kompaktiška, išbaigta ir patikima sistema, užtikrinanti nenutrūkstamą vandens tiekimą ir labai paprastą eksploatavimą. Ją sudaro giluminis siurblys, kurio variklyje sumontuota tolygaus paleidimo sistema ir elektroninis apsaugos blokas, slėgio daviklis, 8 litrų talpos hidrokompensatorius ir valdymo blokas CU 301 (pultas). Slėgio daviklis, įmontuotas vandentiekio vamzdžiuose, seka slėgį sistemoje ir perduoda duomenis į valdymo bloką. Pradėjus vartoti vandenį (mažėja slėgis), valdymo blokas jungia siurblį ir reguliuoja jo sukimosi dažnį, kad slėgis vandens tiekimo sistemoje būtų pastovus. Siurblys sukasi tokiu dažniu, koks yra vandens vartojimas. Slėgis vandentiekyje išlieka praktiškai pastovus ir svyruoja apie 0,2 bar. Slėgio svyravimų dydis priklauso nuo montažo sąlygų (slėgio daviklio vietos, kranų išdėstymo), kranų atidarymo greičio.
Unikali SQE savybė, kad siurblio variklis negenda dėl nestabilaus elektros maitinimo, nes įtampai viršijus 280V arba nukritus žemiau 150V, jis išsijungia. Kai atsiranda normali įtampa, siurblys vėl automatiškai įsijungia.

Amžinų, nereikalaujančių priežiūros, įrenginių nėra

Vandens tiekimo sistemos įrengimas nereiškia, kad vartotojas turi vandenį ir nebeturi jokių rūpesčių. Šiuolaikinės vandens eksploatavimo sistemos yra gana sudėtingos ir reikalauja kvalifikuotos priežiūros. Norint užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą, sumažinti remontų skaičių, prailginti įrenginių eksploatavimo be avarijų ir prastovų laiką, apsaugoti požeminį vandenį nuo užteršimo ir išsekimo, aktualu vykdyti vandens tiekimo sistemos periodinį techninį aptarnavimą. Techninis aptarnavimas – tai gręžinio ir su juo susijusių įrenginių tinkamumo eksploatacijai sistemingo patikrinimo, reguliavimo, smulkių gedimų šalinimo darbų kompleksas.

Vertiname savo klientus ir jiems padedame

Atliekame techninio aptarnavimo darbus pagal iškvietimus arba sudarius ilgalaikes sutartis. Įmonė laikosi principo – aptarnauja tik savo užsakovus. Kitų įmonių ar asmenų įrengtiems gręžiniams ir vandens tiekimo sistemoms, dėl tam tikrų priežasčių, techninio aptarnavimo paslaugų neteikiame.