Objekto pavadinimas ir atliktų darbų apibūdinimas

 Užsakovas

Sutarties

įvykdymo metai

Vandens gavybos gręžinių įrengimas Rygos vandenvietėse Latvijoje:
 • Gręžinių įrengimas – gylis 40-80 m, našumas 90-150 m3/h.
Geoterminio šildymo įrengimas Konstitucijos pr. 20, Vilniuje:
 • Geoterminių gręžinių įrengimas, viso 2024m;
 • Horizontalaus kolektoriaus paklojimas vamzdžiais PE DN40 ir DN110, ilgis 1470 m;
 • Šilumos ir šalčios gamybos punkto įrengimas – galingumas 290 kW;
 • Geoterminio šilumos siurblio sumontavimas – galingumas 28kW.
Vandens lygio žeminimo gręžinių įrengimas Vilniaus m. vakarinio aplinkelio Šiaurės g. viaduko statybvietėje:
 • Žvalgybinių ir vandens lygio žeminimo gręžinių įrengimas – 35 vnt.
 • Vandens lygio žeminimas.
Vandeningųjų sluoksnių žvalgyba ir gręžinių įrengimas Klaipėdos rajono vandenvietėse:
 • Žvalgybinių ir vandens gavybos gręžinių įrengimas;
 • I-mo pakėlimo vandentiekio siurblinių statyba;
 • Inžinerinių tinklų paklojimas;
 • Požeminio vandens išteklių įvertinimas ir aprobavimas LGT bei VAZ projektų rengimas.
Gręžinio  pergręžimo  darbai, projektavimo paslaugos ir gręžinio paviljono remonto darbai Utenos m. Kaliekių vandenvietėje:
 • Gręžinio įrengimas – gylis 150 m, našumas 60 m3/h I-mo pakėlimo vandentiekio siurblinės statyba – našumas 60 m3/h Inžinerinių tinklų paklojimas Gręžinio paviljono remontas Valdymo ir apsaugos aparatūros su duomenų perdavimu į dispečerinę  įrengimas
Vandens nugeležinimo įrenginių statyba Kalvelių, Savičiūnų, Keturiasdešimt Totorių, Valčiūnų, Grigaičių, Veliučionių, Mickūnų ir Medininkų   k. Vilniaus r.:
 • Techninių projektų parengimas;
 • Pastatų vandens nugeležinimo įrenginiams statyba;
 • Nugeležinimo filtrų sumontavimas – našumas 7-20 m3/h;
 • Inžinerinių tinklų paklojimas.
Požeminio vandens išteklių aprobavimas ir jų įvertinimas bei vandenviečių sanitarinių zonų nustatymas  Pasvalio rajono gyvenvietėms:
 • Požeminio vandens išteklių įvertinimas – 18 vandenviečių;
 • VAZ projekto hidrogeologinės ataskaitos rengimas, teikimas ekspertiniam vertinimui ir aprobavimas LGT
Vandeningų sluoksnių žvalgyba Trakų m. vandenvietėje bei eksploatacinių gręžinių įrengimas:
 • Žvalgybos darbų projekto parengimas;
 • Žvalgybinis gręžimas ir geofiziniai tyrimai – gylis 210 m;
 • Gręžinių įrengimas – gylis 205 m ir 120 m;
 • I-mo pakėlimo vandentiekio siurblinių statyba;
 • Tiriamieji išpumpavimo darbai;
 • Žvalgybos darbų ataskaitos parengimas
Lentvario miesto vandenvietės nenaudojamų vandens gręžinių tamponavimas:
 • Gręžinių likvidavimo projekto parengimas;
 • Gręžinių likvidavimas ir išregistravimas LGT – 12 gręžinių
Žvalgybinio –eksploatacinio gręžinio ir vandens tiekimo sistemos įrengimas J. Basanavičiaus g. 122 Utenos m.:
 • Gręžinio įrengimas –  gylis 130 m, eksploatacinė kolona DN 280;
 • I-mo pakėlimo vandentiekio siurblinės statyba – našumas 65 m3/h;
 • Inžinerinių tinklų paklojimas.
Mineralinio vandens gręžinio įrengimas Druskininkuose:
 • Gręžinio įrengimas –  gylis 230 m, eksploatacinė kolona DN 195;
 • I-mo pakėlimo vandentiekio siurblinių statyba.
Katodinės apsaugos įrenginių anodinių įžeminimų gręžinių įrengimo Punios k. Alytaus r., Krikštėnų k. Ukmergės r., Manikūnų k. Pasvalio r.ir Gerduvėnų k. Klaipėdos r. paslaugos.
 • Žvalgomųjų gręžinių gręžimas – 4 vnt., gylis 80 m, 4 vnt., diam.160 mm;
 • Geofiziniai matavimai ir ataskaitos parengimas;
 • Žvalgomųjų gręžinių praplatinimas iki 300 mm skersmens ir užpylimas žvyru.
Šiaulių m. Lepšių vandenvietės rekonstrukcija ir vandens gerinimo įrenginių statyba:
 • Gręžinių hidrogeologinių parametrų nustatyma;
 • Gręžinių galvučių iš nerūdijančio plieno vamzdžių DN100 įrengimas;
 • Giluminių siurblių sumontavimas į gręžinius nerūdijančio plieno vamzdžiais – našumas 70-80 m3/h.
Mineralinio vandens gręžinio įrengimas Algirdo g. 22 Birštone:
 • Projektavimo darbai.
 • Žvalgybos-gavybos gręžinio įrengimas – gylis 300 m, požeminio vandens  mineralizacija 30 mg/l.
 • I-mo pakėlimo vandentiekio siurblinės statyba – našumas 10-12 m3/h.
 • Inžinerinių tinklų paklojimas.

„NordBalt“ elektros jungties 300 kV nuolatinės srovės kabelio pajūrio juostoje, teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje statyba. Giluminių įžemiklių įrengimas:

 • Giluminių įžemiklių įrengimas – 5 vnt., gylis 150 m, varža 0,5 om.
 • Apžvalgos šulinėlių įrengimas – 5 vnt.

Geoterminio šildymo sistemos įrengimas paslaugų paskirties pastatui Medininkų k.

Vilniaus r.:

 • Žvalgybinio geoterminio gręžinio įrengimas – gylis 150 m
 • Geofiziniai tyrimai sklypo geologiniai sąrangai ir uolienų šilumos laidumui nustatyti

 • Geoterminių gręžinių įrengimas – gylis 150 m, 6 vnt.

 • Horizontalaus kolektoriaus paklojimas nuo gręžinių iki šilumos siurblio

 • Šilumos siurblio sumontavimas – galingumas 42 kW

Žvalgybinio geoterminio gręžinio įrengimas Upės g. 21 Vilniuje:

 • Gręžinio įrengimas – gylis 150 m

 • Geofiziniai tyrimai sklypo geologiniai sąrangai ir uolienų šilumos laidumui nustatyti
 • Terminės grunto reakcijos (TRT) tyrimas

 • Ataskaitos parengimas

Geoterminių gręžinių įrengimas Vaikų socialinės globos įstaigai Geisiškių k. Dūkštų sen.:

 • Geoterminių gręžinių įrengimas – gylis 100 m, 36 vnt.

 • Horizontalaus kolektoriaus paklojimas nuo gręžinių iki pastato

Vandens gerinimo įrenginių statyba Mickūnų k. ir Baltosios Vokės k. Vilniaus r.:

 • Nugeležinimo filtrų sumontavimas – našumas 10-12 m3/val.

 • Inžinerinių tinklų paklojimas

Giluminių įžemiklių įrengimas „NordBalt“ elektros jungties 300 kV nuolatinės srovės kabeliui pajūrio juostoje:

 • Giluminių įžemiklių įrengimas – gylis 80-150 m, varža – 0,5 om

 • Apžvalgos šulinėlių įrengimas

Katodinės apsaugos įrenginių anodinių įžeminimų gręžinių įrengimas AB „Amber Grid“ objektuose:

 • Žvalgomųjų gręžinių gręžimas – gylis 60-120 m

 • Geofiziniai matavimai

 • Žvalgomųjų gręžinių praplatinimas iki 300 mm skersmens

 • Anodinių įžemiklių grandinių sumontavimas

 • Gręžinių užpylimas kokso smulkmės užpildu

Kupiškio m. vandenvietės (debitas 410 m3/val.) požeminio vandens išteklių įvertinimas ir VAZ projekto parengimas:
 • Gręžinių išpumpavimas ir vandenvietės hidrogeologinių parametrų nustatymas

 • Požeminių vandenų išteklių įvertinimas

 • VAZ projekto hidrogeologinės ataskaitos parengimas

 • Ataskaitos aprobavimas Lietuvos geologijos tarnyboje

Požeminio vandens gavybos gręžinių būklės įvertinimas Utenos m. Kaliekių viešojo tiekimo vandenvietėje:

 • Eksploatacinių gręžinių bandomieji išpumpavimai ir jų hidrogeologinių parametrų nustatymas

 • Vandens mėginių paėmimas ir jų cheminė analizė

 • Gręžinių bandymų ir jų būklės vertinimo ataskaitos parengimas

 • Rekomendacijų pateikimas tolimesnei vandenvietės eksploatacijai

Žvalgybinio-eksploatacinio gręžinio ir vandens tiekimo sistemos įrengimas Paukštininkų g. 15 Kaišiadorių m.:
 • Techninio projekto parengimas
 • Gręžinio įrengimas – gylis 185 m
 • I-mo pakėlimo siurblinės statyba – našumas 90 m3/h
 • Automatinio valdymo sistemos sumontavimas – dažnio keitiklis
 • Vandentiekio tinklų DN 150 paklojimas – ilgis 90 m
 • Vandenvietės požeminių vandenų išteklių aprobavimas ir SAZ paskaičiavimai
AB „Kaišiadorių paukštynas“  2012-2013
Visagino AE statybos aikštelės projektiniai inžineriniai geologiniai (geotechniniai) grunto tyrimo darbai:
 • Geotechninių gręžinių gręžimas
 • Hidrogeologinių gręžinių įrengimas
 • Bandomieji išpumpavimai
 • Ataskaitos parengimas
UAB „Visagino atominė elektrinė“  2012
Žvalgybinių-eksploatacinių gręžinių įrengimas ir vandens kėlimo įrangos sumontavimas bei gręžinių likvidacija Velbiškių, Antadrajos, Kaniūkų, Jotaučių, Sėlos kaimų vandenvietėse:
 • Techninio projekto parengimas – 5 vnt.
 • Gręžinio įrengimas – 5 vnt., gylis 77-189 m
 • I-mo pakėlimo siurblinės statyba – našumas 4-6 m3/h
 • Automatinio valdymo sistemos sumontavimas – dažnio keitiklis
 • Gręžinio likvidacija – 3 vnt.
 UAB „LitCon“  2012
Skaistgirio miestelio naujos vandenvietės įrengimo statyba:
 • Darbo projekto parengimas – 1 vnt.
 • Gręžinio įrengimas – 2 vnt., gylis 61 m
 • Giluminių siurblių sumontavimas – 2 vnt., našumas 13m3/h
 • Vandenvietės požeminių vandenų išteklių aprobavimas ir SAZ paskaičiavimai
 Per Aarsleff A/S filialas  2012
Nuotekų debito apskaitos mazgo įrengimas Arvydų, Eitminiškių, Pikeliškių, Paberžės, Visalaukės, Airėnų ir Mažosios Riešės kaimuose Vilniaus raj.
 • Nuotekų debito apskaitos mazgo įrengimas – 7 vnt.
 UAB „Nemenčinės komunalininkas“  2012
Techninio projekto parengimas Gudelių, Sudervės ir Maišiagalos k. Vilniaus raj. gyvenamųjų namų pajungimui prie centralizuotų inžinerinių tinklų.
 • Techninio projekto parengimas
 UAB „Nemenčinės komunalininkas“  2011
Viešbučio su kavine Didžiasalio k. Ignalinos raj. lauko vandentiekio, buitinės nuotekynės ir geoterminio šildymo įrengimo darbai:
 • Vandentiekio tinklų paklojimas – 125 m
 • Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių statyba – našumas 9 m3/h
 • Nuotekų perpumpavimo siurblinės statyba – 1 vnt.
 • Riebalogaudės sumontavimas – 1 vnt.
 • Kanalizacijos tinklų paklojimas – 444 m
 • Geoterminių gręžinių įrengimas – 32 vnt., gylis 100m
 • Horizontalių kolektorių paklojimas – 3076 m
 UAB „CCM Baltic“  2011
Kambro-ordoviko komplekso žvalgymo darbai mineralinio vandens gavybai ir naudojimui Ignalinoje, įrengiant žvalgybinį-eksploatacinį gręžinį mineralinio vandens gavybai.
 • Žemės gelmių tyrimo dokumentų rengimas, derinimas, registravimas
 • Gręžinio įrengimas – gylis 450 m,
Ignalinos rajono savivaldybės administracija  2011
Žvalgybinių-eksploatacinių gręžinių įrengimas ir vandens kėlimo įrangos sumontavimas bei gręžinių likvidacija Užugirio, Ąžuolijos, Juknėnų, Kirdeikių, Sirutėnų, Sudeikių, Vilučių, Vaikutėnų ir Vyžuonų kaimuose Utenos raj. bei Rėmėnų ir Makalavos kaimuose Alytaus raj.:
 • Techninio projekto parengimas -13 vnt.
 • Gręžinio įrengimas – 13 vnt.,gylis 74-159 m, našumas 10-50 m3/h
 • Gręžinio likvidacija – 10 vnt.
 • I-mo pakėlimo siurblinės statyba – 13 vnt., našumas 6-12 m3/h
 • Automatinio valdymo sistemos sumontavimas – dažnio keitiklis (23 vnt.)
 UAB “Pireka” 2011
 Šventosios-upninkų vandeningo komplekso meneralinio vandens išteklių žvalgymo darbai Birutės al. 52 Palangoje:
 • Žemės gelmių tyrimo dokumentų rengimas, derinimas, registravimas
 • Gręžinio įrengimas –gylis 522 m, našumas 8 m3/h
 • I-mo pakėlimo siurblinės statyba – našumas 6 m3/h
 • Automatinio valdymo sistemos sumontavimas – dažnio keitiklis
 K.Geco prekybos įmonė  2011
 • Utenos m. Kaliekių vandenvietės gręžinio Nr.23/2782 pergręžimas ir 4 gręžinių tamponavimas. Pakalnių k. vandenvietės gręžinio įrengimas ir gręžinio tamponavimas.
 • Techninio projekto parengimas – 2 vnt.
 • Gręžinio įrengimas – 2 vnt., gylis 140 ir 102 m, našumas 65 ir 7 m3/h
 • I-mo pakėlimo siurblinės statyba – našumas 60 ir 6 m3/h
 • Automatinio valdymo sistemos sumontavimas – dažnio keitiklis, duomenų perdavimas į centrinę dispečerinę.
 • Gręžinio likvidacija – 4 vnt.
UAB „Utenos vandenys“  2011
 Artezinių gręžinių remontas Panevėžio m. I-je vandenvietėje:
 • Gręžinio remontas – gylis 220 m, našumas 110 m3/h
 UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2011
 Gargždų vandenvietės gręžinio pergręžimo statybos darbai:
 • Techninio projekto parengimas
 • Gręžinio įrengimas – gylis 138 m, našumas 70 m3/h
 • I-mo pakėlimo siurblinės statyba – našumas 70 m3/h
 • Automatinio valdymo sistemos sumontavimas – dažnio keitiklis, duomenų perdavimas į centrinę dispečerinę
 AB “Klaipėdos vanduo” 2011
 Gamybinio vandens gręžinys ir vandens tiekimo sistema:
 • Techninio projekto parengimas
 • Gręžinio įrengimas – gylis 70 m, našumas 30 m3/h
 • I-mo pakėlimo siurblinės statyba – našumas 20 m3/h
 • Automatinio valdymo sistemos sumontavimas – dažnio keitiklis
 • Vandentiekio tinklų paklojimas – 60 m
 UAB „SCA Packaging“ 2011
Žvalgybinio-eksploatacinio gręžinio, vandens tiekimo sistemos techninio projekto parengimas ir įrengimo darbai Pramonės g. 6 Kėdainiuose:
 • Techninio projekto parengimas
 • Gręžinio įrengimas – gylis 125 m, našumas 12 m3/h
 • I-mo pakėlimo siurblinės statyba – našumas 10 m3/h
 • Automatinio valdymo sistemos sumontavimas – dažnio keitiklis
 • Nugeležinimo filtrų sumontavimas – našumas 10 m3/h
UAB „Nordic Sugar Kėdainiai“ 2011
Gręžiniai, vandens tiekimo sistemos ir nugeležinimo įrenginiai Utenos, Panevėžio, Kauno, Telšių, Alytaus TP. Techninis aptarnavimas AB „Lietuvos energija“  2010
 Gręžinio įrengimas ir gręžinių remontas Panevėžio m. I-je vandenvietėje:
 • Gręžinio įrengimas – gylis 225 m, našumas 80 m3/h
 • Gręžinio remontas – 4 vnt., našumas 60-70 m3/h
UAB „Aukštaitijos vandenys“  2010
 • Gręžinių įrengimas, remontas ir likvidacija Vilniaus m. vandenvietėse.
 • Grežinio įrengimas – 2 vnt., gylis 40 m, našumas 60 m3/h
 • Gręžinio remontas – 10 vnt., našumas 60-80 m3/h
 • Gręžinio likvidacija – 5 vnt.
UAB „Vilniaus vandenys“ 2010
Gręžinių ir vandens tiekimo sistemos įrengimas bei gręžinio konservacija Maišiagalos ir Sudervės gyv. Vilniaus raj. vandenvietėse: Gręžinio įrengimas – 3 vnt., gylis 78-90 m I-o pakėlimo siurblinė statyba – 4 vnt., našumas 15-38 m3/h Gręžinio konservacija – 1 vnt.  UAB „Santeka“  2010
Nuotekų biologinio valymo įrenginių statyba, nugeležinimo filtrų sumontavimas, vandens tiekimo sistemų remontas ir techninis aptarnavimas, projektavimo darbai, požeminio vandens išteklių įvertinimas Vilniaus raj. vandenvietėse:
 • Projektavimo darbai
 • Nuotekų biologinio valymo įrenginių statyba – našumas 5 m3/d
 • Nugeležinimo filtrų sumontavimas – našumas 5 m3/h
 • Vandens tiekimo sistemų remontas – 23 vnt.
 • Išteklių ir SAZ įvertinimas – 13 vandenviečių
 UAB „Nemėžio komunalininkas“ 2010
Gręžinio įrengimas Pakruojo m. vandenvietėje ir požeminio vandens išteklių įvertinimas Pakruojo raj. vandenvietėse:
 • Gręžinio įrengimas – gylis – 238 m, našumas 30 m3/h
 • Išteklių ir SAZ įvertinimas – 14 vandenviečių