Leidimai ir atestatai

Mūsų vykdomai veiklai turime visus reikalingus leidimus ir atestatus

Lietuvoje pagrindinę mūsų veiklą (vandens gręžinių įrengimą) reglamentuoja Lietuvos respublikos žemės gelmių įstatymas. Esame gavę neterminuotą leidimą tirti žemės gelmes.

Kitą mūsų veiklą (vandentiekis ir nuotekų šalinimas) reglamentuoja statybos įstatymas.

Mes įrengiame gręžinius (požeminio vandens vandenvietes) tiek individualiems vartotojams (nuo 1 m3/valandą iki 10 m3/valandą), tiek didelio našumo (60-90 m3/valandą) vandenvietes pramonės įmonėms, individualių namų kvartalams, gyvenvietėms, miestams.

Turime teisę projektuoti ir statyti ypatingų statinių kategorijai priskiriamus inžinerinius statinius

Požeminio vandens vandenviečių, kurių našumas viršija 200 m3/dieną, įrengimui reikalingas Aplinkos ministerijos išduotas atestatas, leidžiantis vykdyti ypatingų statinių projektavimą ir statybą. Mūsų įmonė turi tokį atestatą.

Mūsų įmonėje dirba atestuoti projektų ir statybos vadovai

Mūsų specialistai turi nustatyta tvarka išduotus atestatus, kurie suteikia teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas.