SKELBIMAI

 

PRANEŠIMAS APIE EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Artva“ valdyba nutarė 2018 m. balandžio 27 d. 13 valandą bendrovės patalpose sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. metinio pranešimo paskelbimas;
  2. audito išvadų paskelbimas;
  3. bendrovės 2017 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  4. bendrovės grynojo pelno (nuostolio) paskirstymas;
  5. audito įmonės rinkimai;
  6. audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

 

Akcininkai pradedami registruoti 2018 m. balandžio 27 d. 12:30.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8~5 2133819.

 

Su susirinkimo nutarimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai galės susipažinti nuo 2018 m. balandžio 16 d. 519 kabinete.

Darbotvarkės klausimais galėsite balsuoti raštu, jei asmeniškai kreipsitės dėl išankstinio balsavimo biuletenio išdavimo.

 

 

 

UAB „Artva“ valdybos pirmininkas Jonas Samajauskas

 

Susisiekite su mumis

Tel. (8~5) 213 3819
El. p. giedrius@artva.lt
Eišiškių pl. 26, LT-02184, Vilnius