SKELBIMAI

PRANEŠIMAS APIE EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMĄ

 

Uždarosios akcinės bendrovės „ARTVA“ valdyba nutarė 2019 m. balandžio 26 d. 13 valandą bendrovės patalpose sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

 

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. metinio pranešimo paskelbimas;
  2. audito išvadų paskelbimas;
  3. bendrovės 2018 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  4. bendrovės grynojo pelno (nuostolio) paskirstymas;
  5. audito įmonės rinkimai;
  6. audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;
  7. bendrovės valdybos 2019 – 2023 metų kadencijai rinkimai.

 

Akcininkai pradedami registruoti 2019 m. balandžio 26 d. 12:30.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8~5 2133819.

 

Su susirinkimo nutarimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai galės susipažinti nuo 2019 m. balandžio 15 d. 519 kabinete.

Darbotvarkės klausimais galėsite balsuoti raštu, jei asmeniškai kreipsitės dėl išankstinio balsavimo biuletenio išdavimo.

 

 

 

UAB „Artva“ valdybos pirmininkas Jonas Samajauskas

Susisiekite su mumis

Tel. (8~5) 213 3819
El. p. giedrius@artva.lt
Eišiškių pl. 26, LT-02184, Vilnius