SKELBIMAI

 

 

 

 

PRANEŠIMAS

 

Apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą
 

1. Įmonė - uždaroji akcinė bendrovė “Artva”, kodas 120404147.


2. Adresas - Eišiškių pl. 26 LT-02184 Vilnius.

 

3. UAB “Artva” valdyba nutarė 2021 m. balandžio 30 d. 14:00 val. UAB “Artva” patalpose adresu Eišiškių pl. 26 Vilniuje sušaukti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

 

 

 

4. Susirinkimo darbotvarkė:

 

• Metinio pranešimo ir audito išvadų paskelbimas;


• Bendrovės 2020 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;


• Bendrovės grynojo pelno (nuostolio) paskirstymas;


• Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas;

 

 


5. Akcininkai pradedami registruoti 2021-04-30 nuo 13: 30 val.


6. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8-5 2133819.


7. Su susirinkimo nutarimų projektais ir kitais dokumentais akcininkai galės susipažinti nuo 2021 m. balandžio 19 d. UAB “Artva” patalpose, kab. Nr. 519.

 

 

 

UAB „Artva“ valdybos pirmininkas Jonas Samajauskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susisiekite su mumis

Tel. (8~5) 213 3819
El. p. giedrius@artva.lt
Eišiškių pl. 26, LT-02184, Vilnius